consultancy

N.E.C. en Futuralis Football Consultancy (FFC) definitief uit elkaar

Na 2 succesvolle jaren van samenwerking hebben N.E.C. en Futuralis Football Consultancy gistermiddag besloten hun samenwerking te beëindigen.

Roderik van Kerkhof (CEO Futuralis):
“Na de degradatie van N.E.C. naar de Jupiler League heeft N.E.C. een moedige en unieke stap gezet om een extern consultancybureau in de arm te nemen om in 1 jaar weer terug te keren naar de Eredivisie. Eendrachtig hebben we samen die klus geklaard en is N.E.C. met overmacht kampioen geworden. Daarbij zijn alle records gebroken. Ook in het eerste jaar in de Eredivisie mochten we N.E.C. intensief begeleiden. We zijn trots op het bereiken van de gedeelde 9e plaats door N.E.C..”

Na afgelopen seizoen koos N.E.C., mede op advies van FFC, voor een nieuwe technische structuur met een Technisch Manager.

Roderik van Kerkhof:
“Onze toegevoegde waarde bij het inrichten van de selectie was dit jaar veel moeilijker tot stand te brengen en was dus veel minder dan in de jaren daarvoor.
Binnen Futuralis Football Consultancy is het onze missie om sportieve en financiële meerwaarde te genereren voor de clubs waar we voor werken. Als dat door veranderende omstandigheden voor een groot deel wegvalt, moet je elkaar eens goed in de ogen kijken en stoppen. Daarom heeft FFC haar nog 2 jaar doorlopende contract met N.E.C. op 8 augustus jl. opgezegd”.

De aangekondigde evaluatie van gistermiddag heeft beide partijen doen besluiten deze opzegging definitief te maken.

Roderik van Kerkhof:
“We zijn dankbaar dat we N.E.C. mochten begeleiden in een voor hen hele zware en moeilijke tijd in categorie 1. Nu N.E.C. in de Eredivisie speelt, in november 2016 waarschijnlijk naar categorie 2 zal gaan en de technische organisatie is veranderd, is onze taak volbracht.”

Futuralis Football Consultancy dankt de Raad van Commissarissen, de Directie, de STAK, het Technisch Hart, de investeerders, de werknemers en de supporters van N.E.C. voor hun vertrouwen in FFC en voor de intensieve en constructieve samenwerking.

Wij wensen N.E.C. sportief en financieel een hele goede en vruchtbare toekomst toe.

consultancy

Verbazing en irritatie met betrekking tot berichtgeving rondom Futuralis Football Consultancy (FFC)

Futuralis Football Consultancy is verbaasd en geïrriteerd over de berichtgeving in de diverse media rondom de op non-actiefstelling van Danny Hoekman door NEC waarvan een verstoorde samenwerking met FFC een belangrijke oorzaak zou zijn.

Na de degradatie uit de Eredivisie zat NEC zonder hoofdtrainer en Technisch Directeur. Vanwege de enorme bezuinigingen heeft NEC er destijds voor gekozen om FFC in te schakelen om adviezen te geven aan het Technisch Hart van NEC op het gebied van aan- en verkopen en selectiesamenstelling van de eerste selectie.

Twee jaar lang heeft NEC op deze manier gebruik gemaakt van FFC.

Afgelopen lente heeft NEC gekozen voor een aanpassing in de structuur van de technische organisatie per 1 juli 2016. FFC stond als adviespartij achter dit besluit.

De veranderde organisatie, de veranderde manier van werken en de andere manier van invulling geven aan het geheel, heeft binnen 1 maand geleid tot een interne evaluatie bij FFC. De conclusie was dat FFC niet meer de toegevoegde waarde kon leveren aan NEC zoals in de vorige 2 jaren (Jupiler League en 1e jaar Eredivisie). Deze toegevoegde waarde bepaalt het nut van een bedrijf als FFC en als dat nut er niet meer is vinden wij dat we niet moeten blijven zitten.
Daarom is er niet langer gewacht en heeft FFC op 8 augustus 2016 haar contract met NEC opgezegd.

Ruim een maand later, op 6 september jl., heeft NEC Danny Hoekman op non-actief gesteld na een officieel dienstverband van 2 maanden.

Met klem wil FFC erop wijzen dat wij dus alleen de eerste maand met elkaar hebben samengewerkt en tevens dat NEC haar eigen personeelsbeleid voert. Iedere insinuatie dat FFC een belangrijke oorzaak zou zijn van het vertrek van Danny Hoekman verwerpen wij om diverse redenen dan ook stellig.

Roderik van Kerkhof (CEO FFC) en Danny Hoekman hebben afgelopen donderdag (8 september) de korte gezamenlijke periode geëvalueerd.

Op 2 september jl. heeft FFC haar opzegging van 8 augustus 2016 mondeling toegelicht aan de Raad van Commissarissen, Directie en investeerders van NEC.

Op verzoek van NEC vindt er in oktober een evaluatie plaats over de afgelopen periode.

 

futuralis_football_company

Futuralis Football Company wordt Futuralis Football Group

Futuralis Football Group (FFG) is de nieuwe naam van Futuralis Football Company, het voetbalbedrijf dat ruim twee jaar geleden is opgericht door Roderik van Kerkhof (CEO) en Johan Hansma (Directeur Voetbalzaken).

Behalve een nieuwe naam voor de holding ondergaat ook de opzet van de in Cuijk gevestigde onderneming enkele aanpassingen.

  • Dochtermaatschappij Futuralis Topscouting BV wordt Futuralis Football Transfers BV. De doelstelling, het bij elkaar brengen van clubs en spelers, blijft onveranderd. Maar naast scouting gaat het bedrijf zich nadrukkelijk bezighouden met het realiseren van transfers, zowel inkomende als uitgaande, en het voorbereiden van arbeidscontracten.
  • Bij Futuralis Consultancy BV verandert alleen de naam, het heet voortaan Futuralis Football Consultancy BV.  Dit bedrijf adviseert beleidsmakers, toezichthouders en investeerders bij voetbalclubs. Daaronder valt ook de samenwerking met NEC.
  • Bij Futuralis Players’ Agency BV, dat talentvolle spelers en trainers begeleidt, blijft alles bij het oude.